وبلاگ یک دانش آموز

به راهی که اکثر مردم می روند،
بیشتر شک کن!
انگشت نما بودن
بهتر از احمق بودن است...