باسلام من:

محمد مرادی هستم متولد سال1381 امسال سال تحصیلی 1395-1396 درکلاس نهم درس می خوانم.
 من در اصفهان زندگی می کنم 


من