باسلام من:
محمد مرادی هستم متولد سال1381 امسال سال تحصیلی 1395-1396 درکلاس نهم درس می خوانم.
 من در اصفهان زندگی می کنم 


کپی برداری شده از وبلاگ یک دانش آموز
من