باسلام من:

محمد مرادی هستم متولد سال1381 امسال سال تحصیلی 1397-1398 درکلاس نهم دبیرستان شاهد ارشاد درس میخوانم درس می خوانم.
 من در اصفهان زندگی می کنم