وبلاگ یک دانش آموز

ریال پس از حدود ۱۰۰ سال بازنشسته می شود

بازگشت دوباره تومان به واحد
پول ملی!

آیا با این کار ارزش پول ایران زیاد میشود ؟!!! برای دیدن تصویر اولین ریال به ادامه مطلب بروید.

وبلاگ یک دانش آموز