وبلاگ یک دانش آموز

👈 اگر‌شونه هاتون موازی دوربین قرار بگیره چاق به نظر میرسید توی عکس ، بدنتون رو ۴۵ درجه نسبت به دوربین بچرخونید تا توی عکس خوش اندام تر بیفتید👌