عکسی قدیمی از

نابغه تک تیراندازی ایران در جنگ تحمیلی با 700 شلیک موفق و رکورد دار جهان !

وبلاگ یک دانش آموز

وبلاگ یک دانش آموز