وبلاگ یک دانش آموز

چطوری با دست اندازه یه زاویه رو بفهمیم؟🤔

👈 انگشتای دستتون رو تا حداکثر فاصله از هم باز کنید و مانند تصویر بالا زاویه رو خیلی راحت با فاصله انگشتتون از انگشت کوچیک حساب کنید 😃