وبلاگ یک دانش آموز

روبوده شدن هواپیمای لیبی برای دیدن بقیه مطلب به ادامه مطلب بروید.

هواپیمای مسافربری ربوده شده لیبی در فرودگاه پایتخت کشور مالت در جنوب اروپا

طبق آمار گفته شده اول 25زن وبچه وسپس66 مسافر را توانستند آزاد کنند

پس از مدتی توانستند تمام مسافران را خارج ولی کادر هواپیما هنوز در گروگان بودند

وبلاخره درحدود ساعت 6بعداز ظهر ایران کادر هواپیما هم آزاد شدند وهواپیما روبایان درخواست پناهندگی به کشور مالت را خواستار شدند.

بقیه خبر را ازطریق همین مطلب دنبال کنید