وبلاگ یک دانش آموز

چطوری توی 1دقیقه بفهمیم سالمیم؟🤔

👈 قاشق رو از ته زبان توی دهن بکشید و بزاق رو توش جمع کنید و دورشو نایلون بپیچید و بذارید زیر نور قوی بعد از 1دقیقه ببینید بزاق چه رنگی شده(ادامه در تصویر)